Pasjansik.pl

Darmowy pasjans w wielu odmianach. Pasjanse online

REKLAMA

Pasjans Pająk na czas

Zasady gry:

Pasjans Pająk na czas to gra rozgrywana za pomocą dwóch talii kart bez jokerów. Gra występuje w trzech wersjach. W wersji najprostszej – 1 KOLOR – wszystkie karty są tego samego koloru, w średniej – 2 KOLORY – występują dwa kolory kart. W najtrudniejszej wersji – 4 KOLORY – w grze występują cztery kolory. Na samym początku rozgrywki należy wybrać odpowiednią wersję.

Celem gry Pasjans Pająk jest odpowiednie posortowanie i zebranie wszystkich kart. Należy budować malejące sekwencje kart tego samego koloru, zaczynając od króli, a kończąc na asach. Kompletna sekwencja jest automatycznie usuwana z planszy. Karty można przesuwać między kolumnami pojedynczo lub w poprawnie ułożonych sekwencjach (karty tego samego koloru ułożone malejąco). Przekładaną kartę należy odłożyć na karcie o jeden stopień niższą, niezależnie od koloru. Na pustym miejscu po kolumnie można położyć dowolną kartę.

W przypadku braku ruchu należy rozdać po jednej karcie dla każdej kolumny. W tym celu należy kliknąć na grupie kart w prawym dolnym rogu. Dodatkowe karty zostaną rozdane gdy żadna z kolumn nie będzie pusta. Ten Pasjans Pająk jest grą na czas. Na zebranie wszystkich kart przewidziano od dziesięciu do piętnastu minut w zależności od wybranego wariantu gry. Każda podpowiedź kosztuje 20 sekund.