Pasjansik.pl

DARMOWY PASJANS W WIELU ODMIANACH. PASJANSE ONLINE

Pasjans Freecell

Zasady gry:

Podobnie jak większość popularnych odmian pasjansa, gra Pasjans Freecell opiera się na jednej talii kart. Celem gry jest odpowiednie ułożenie wszystkich kart w czterech stosach bazowych. Karty w stosie bazowym należy układać zgodnie z kolorem, rosnąco zaczynając od asów, a kończąc na królach. Gra Pasjans Freecell jest zakończona, gdy wszystkie karty zostaną przeniesione lub gdy nie ma już dostępnych ruchów.

Na początku gry karty z talii rozłożone są w ośmiu kolumnach. Pierwsze cztery kolumny zawierają po siedem kart, a kolejne cztery po sześć, wszystkie karty są odkryte. Karty w kolumnach należy układać malejąco, naprzemiennie kolorami (czarna – czerwona – czarna). Karty można przenosić między kolumnami pojedynczo lub w poprawnie ułożonych grupach, jeśli pozwoli na to liczba wolnych pól i pustych kolumn.

Pasjans Freecell oferuje cztery wolne pola na których można przechowywać pojedyncze karty. Są one widoczne na górze po lewej. Ta wersja gry pozwala na cofnięcie kilku ostatnich ruchów, służy do tego strzałka widoczna w prawym dolnym rogu.