Pasjansik.pl

DARMOWY PASJANS W WIELU ODMIANACH. PASJANSE ONLINE

Pasjans Skorpion

Zasady gry:

Pasjans Skorpion to gra o dość prostych zasadach. Na początku gry karty rozłożone są w siedmiu kolumnach. Każda z kolumn zawiera po siedem kart, większość z nich jest odkryta, jednak w czterech kolumnach od lewej, część kart jest zakryta. Dodatkowe trzy karty, znajdują się w stosie po lewej.

Celem gry Pasjans Skorpion jest ułożenie wszystkich kart w czterech kolumnach. Po jednej kolumnie dla każdego koloru. Karty należy układać malejąco od króla do asa.

Między kolumnami można przesuwać odkryte karty lub całe grupy odkrytych kart. Należy je odkładać na karcie tego samego koloru o rangę wyższej. Przykładowo, jeśli przenosimy czwórkę pik, należy ją odłożyć na piątce pik. Grupę kart z ósemką karo na spodzie, należy odłożyć na dziewiątce karo. W miejsce po kolumnie można położyć króla lub grupę kart opartą na królu.

W celu ukończenia gry konieczne jest odsłonięcie i odpowiednie wykorzystanie wszystkich zakrytych kart z czterech pierwszych kolumn. Oprócz tego, w dowolnym momencie gry należy rozdać trzy dodatkowe karty ze stosu po lewej. Strzałka w lewym dolnym rogu umożliwia cofanie ostatniego ruchu.