Pasjansik.pl

DARMOWY PASJANS W WIELU ODMIANACH. PASJANSE ONLINE

Klasyczny Pasjans Pająk

Zasady gry:

Klasyczny Pasjans Pająk to gra rozgrywana za pomocą dwóch talii kart bez jokerów. Gra występuje w trzech wersjach. W wersji najprostszej – EASY wszystkie karty są tego samego koloru, w średniej – MEDIUM występują dwa kolory kart. W najtrudniejszej wersji – HARD w grze występują cztery kolory. Na samym początku rozgrywki należy wybrać odpowiednia wersję.

Celem gry Klasyczny Pasjans Pająk jest odpowiednie posortowanie wszystkich kart. Należy budować malejące sekwencje kart tego samego koloru, zaczynając od króli, a kończąc na asach. Kompletna sekwencja jest automatycznie usuwana z planszy.

Karty można przesuwać między kolumnami pojedynczo lub w poprawnie ułożonych sekwencjach (karty tego samego koloru ułożone malejąco). Przekładaną kartę należy odłożyć na karcie o jeden stopień niższą, niezależnie od koloru. Na pustym miejscu po kolumnie można położyć dowolną kartę.

W przypadku braku ruchu należy rozdać po jednej karcie dla każdej kolumny. W tym celu należy kliknąć na grupie kart w prawym dolnym rogu. Dodatkowe karty zostaną rozdane gdy żadna z kolumn nie będzie pusta.
Klasyczny Pasjans Pająk jest grą na czas. Na zebranie wszystkich kart przewidziano od dziesięciu do piętnastu minut w zależności od wybranego wariantu gry. Przycisk UNDO służy do cofania ostatniego ruchu, HINT to podpowiedź.

UWAGA!!! ABY ZAMKNĄĆ REKLAMĘ W OKNIE GRY, PO ODCZEKANIU WYMAGANEGO CZASU, NALEŻY KLIKNĄĆ NA NAPISIE WIDOCZNYM NAD REKLAMĄ